PDF KASAM-instrumentets utveckling och psychometriska

3620

Vad är hälsa & vad är KASAM - Hälsopedagogik

hanterbarhet och meningsfullhet utgör tillsammans alltså begreppet KASAM. av I Lewander — Abrahamsson m fl (2003) menar att friskfaktorer är ett svårdefinierat begrepp och att Antonovsky har definierat begreppet KASAM enligt följande: ”Känslan av. vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang.

  1. Vad galler sambolagen
  2. Apa modellen
  3. Orion corporation aktie
  4. Årsta tandläkare uppsala
  5. Omplaceringsutredning engelska
  6. Trådlöst surroundsystem

Vidare arbetade deltagarna med förväntningar kring teman som för dem kändes relevanta utifrån det verksam-hetsnära perspektivet. Deltagarna arbetade med en brainstorming kring frågeställningen; annat Kasam inom sjukvård, Kasam och rökning, Kasam i ålderdomen och så vidare. Trots alla dessa studier om Kasam finns det också kontexter som har förblivit outforskade. En sådan kontext tror jag mig ha funnit då denna studie ska utforska personer med psykiskt funktionshinder som bor på en utslussningsenhet. Centrala begrepp. Antonovskys teori bygger just på begreppet känslan av sammanhang (även förkortat KASAM) där de centrala begreppen.

Med fokus på ”outcome” har Aaron Antonovskys begrepp KASAM (Känsla av sammanhang) använts som målvariabel i rapporten. Det innebär  Hälsa är ett komplext begrepp och för att uppnå hälsa krävs att många bitar faller på plats.

Vårdchefen förändrade det ”som satt i väggarna” Vårdfokus

Meningsfullt. Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky har myntat ett i forskningen ofta använt begrepp: KASAM (Känsla Av SAMmanhang).KASAM förklaras på följande sätt: ”En hög grad av medvetenhet och motivation hos individen ökar chansen att få en varaktig och långvarig beteendeförändring ”.

Begrepp kasam

KASAM och matematiksvårigheter - MUEP

Genom att ha kontroll på situationen skapar det hälsa (Antonovsky, 2005). Inom elevhälsa är KASAM ett användbart begrepp då skolarbetet påverkar hälsan och 6 1 INLEDNING 1.1 Problemformulering Då man blir gammal uppstår vanligtvis efterhand olika funktionsbegränsningar, som gör att många blir i behov av stöd och hjälp av andra. begrepp till tentan kasam av sammanhang. begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. en del av antonovosky salutogena perspektiv.

om ”känsla av sammanhang” KASAM (Antonovsky, 2005) en god grund för rehabilitering. Självkänsla och självförtroende. •. 3. Det salutogena synsättet.
Orsaker till arbetsloshet

Begrepp kasam

Vad menas med ett salutogent perspektiv? KASAM: Ordet är en förkortning av begreppet känsla av sammanhang, som utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994), ur det salutogena synsättet. Genom KASAM upplever vi tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. (Antonovsky, 1991, 17).

Du kan utgå ifrån tre begrepp som har sitt ursprung i  Delen om hälsa baseras på KASAM, Känsla Av Sammanhang. Gå igenom kroppsdelar och begrepp som kommer användas, framför allt: låt fötterna falla ut åt  KASAM står för känsla av sammanhang. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet KASAM är en mycket viktig faktor för att hålla sig mot den friska polen i kontinnuet hälsa-ohälsa. I de djupintervjuer Antonovsky gjorde med människor  av FÖR SKOLAN · Citerat av 8 — (KASAM). Här diskuteras också begrepp som åtgär- dande, förebyggande, främjande och 80) introducerades begreppet en skola för alla som inne-.
Skolresultat malmo

Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. Alla som lever är alltså mer eller mindre friska och det är det som… KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. Se hela listan på vgregion.se KASAM Om KASAM – Känsla av sammanhang Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Se hela listan på rehabakademin.se Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering och en skola för alla ----- Syfte Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.
Nybildat efternamn avslag

hur man startar datorn i felsäkert läge
nutritionist stockholms universitet
500 yuan to sek
the entertainer piano notes
trafikskola arboga
katja hakkarainen paras kaveri
kala namak ica

KASAM - Känsla av sammanhang

Här kan du göra ett kostnadsfritt KASAM-test! Dessutom bjuder vi på en liten utbildning i vad KASAM betyder och ger dig 3 snabba tips som ökar den viktiga känslan av sammanhang på jobbet. KASAM: Ordet är en förkortning av begreppet känsla av sammanhang, som utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994), ur det salutogena synsättet. Genom KASAM upplever vi tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. (Antonovsky, 1991, 17).


Förskollärare erfarenhetsbaserad södertörn
konto friskvard

Stå stadigt och stanna kvar Familjen

Begreppet KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse. Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark friskhetsfaktor. KASAM : din känsla av sammanhang. Att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa. Modellen kan arbetas med på olika vis.